تجربه های آموزشی

ششم پسرانه 93-92

توصیه ها و رهنمود هایی به معلمان جوان :
۱-شاکر خدا باشید که شما مهمترین کار را دارید.
۲-با اعتماد و اتکا به خدا به کار خود ادامه دهید،چون کار شما دشوار است.
۳-به کار معلمی خود افتخار کنید.
۴-شما در این راه اول کارهستید،سعی کنید از تجربه دیگران بسیار استفاده کنید.
۵-هرگز مشکلات زندگی را به همراه خود به کلاس نبرید.
۶-شاید شما در امر تدریس اشتباه هم بکنید ،سعی کنید در رفع آن کوشا باشید.
۷-اگر پاسخ سوالی را ندانستید با شجاعت بگویید در حال حاضر نمی دانم،در مورد سوال شما مطالعه می کنم و بعداً پاسخ می دهم.
۸-دفتری در جهت یادداشت موضوعات پیش آمد(خاص دانش آموزان یا خود معلم)داشته باشید،تا با مراجعه به آن برای رفع اشکالات و مشکلات ،مورد بررسی قرار دهید.
۹-همواره ساعاتی از زندگی خود را به بالا بردن و دانش افزایی شغل معلمی اختصاص دهید.
۱۰-خود را برای چالش هایی که ممکن است در کلاس پیش آید آماده کنید.
۱۱-از موقعیت های دشوار نهراسید و راه را با توکل به خدا ادامه دهید.
۱۲-با دانش آموزان دوستی نکنید،بلکه به آنها احترام بگذارید و آنها را دوست داشته باشید.
۱۳-دانش آموزان دوستی شما را در عمل می خواهند،پس به تک تک آنها اهمیت دهید.
۱۴-خواسته دانش آموزان را مورد توجه قرار دهید،تا جای ممکن برای رفع خواسته شان کوشش کنید.
۱۵-هرگز دانش آموزان را تنها به مطالعه کتب درسی عادت ندهید.
۱۶-به فعالیت های خارج کلاس دانش آموزان اهمیت خاص داده و کارهای آنها را در جایی از کلاس نگهداری کنید.
۱۷-برای نظم و انضباط در کلاس با مشارکت خود دانش آموزان قوانین را تنظیم و همه برای رعایت قوانین،آن را امضاءو در جایی از کلاس نصب کنید.
۱۸-با دانش آموزان محترمانه رفتار کنید.
۱۹-هرگز با دانش آموزان شوخی و بچگانه رفتار نکنید.
۲۰-یادتان باشد هیچگاه در کلاس دانش آموزان قوی را از ضعیف جدا نکنید،بلکه بصورت گروهی با هم گروه بندی کنید.
۲۱-همواره کار خود را در کلاس با صدای بلند نام خدا شروع کنید.
۲۲-به خاطر داشته باشید بدون طرح درس،ایجاد انگیزه و وسایل کمک آموزشی درسی را تدریس نکنید.
۲۳-هرگز تدریس را با ارعاب و تهدید شروع نکنید،بلکه همراه با صحبت های دوستانه و آرام باشد.
۲۴-شروع درس حتماً با انگیزه و ایجاد علاقه در دانش آموزان باشد.
۲۵-اهداف درس جدید را برای دانش آموزان بیان کنید تا دانش آموزان بدانند در پایان به چه توانمندی هایی دست می یابند.

  •  منتشر شده در: اسفند ۲۰, ۱۳۹۳
  •  توسط: عباس جعفری
  •  دیدگاه ها: یک دیدگاه

دیدگاه ها